21 firem a první tokenizovaný realitní projekt v ČR

22. 8. 2022

V tomto článku si řekneme něco více o tom, proč jsme téměř půl roku veřejně nekomunikovali. Dozvíme se také, že jsme řádně tokenizovali 21 firem, přičemž zájem je v dnešní době tak velký, že máme kapacitu vybookovánu až do konce tohoto roku. Vysvětlíme si také rozdíl mezi tokenizací a vstupem firem na trh prostřednictvím IPCO a doplníme, že v pořadí již třetí firma aktuálně přes IPCO na trh úspěšně vstupuje a Token ETX, token druhé tokenizované společnosti, na sebe váže podkladová aktiva v podobě nemovitostí. Nikoho také jistě nepřekvapí, že se rozrůstá obchodní síť, protože obchodníci pozitivně reagují na signály z trhu související s potřebou inovovat produkty distribuce. Tento růst jde ruku v ruce s přicházející regulací, na kterou je XIXOIO již od roku 2018 systematicky připravováno. V závěru si proto také řekneme více o tom, že procházíme regulatorním procesem tokenizace v zahraničí s cílem ještě v tomto roce získat licence i přesto, že nejsou v České republice, potažmo v EU doposud vyžadovány.

Firmy

Držitelé Tokenu XIX získávají 30 % podílu

Tokenizace tradičních firem je zásadně rozdílná od tokenizace „krypto-firem“. XIXOIO není a nemá ani ambici být krypto-firmou, jak se možná mylně někteří lidé domnívají. XIXOIO se od počátku orientuje na digitalizaci tradičních firem, která je realizována prostřednictvím technologie blockchainu.

Nehledejme v tom žádnou raketovou vědu.

Digitální token je jen obdobou papírové smlouvy. Tím, že je digitální, však na rozdíl od papíru umožňuje distribuci online a současně využívá otevřenou účetní knihu Blockchainu Genesis proto, aby o této distribuci byly řádně, transparentně a nefalzifikovatelně vedené záznamy.

Zatímco tokenizace v „kryptu“ působí mnohdy až zábavně jednoduše a v podstatě ji lze realizovat prostřednictvím již existujících platforem (jako Solana, Polymath, Ethereum a další) relativně snadno, tokenizace tradičních firem je mnohonásobně složitější. Tokenizace tradičních firem není „jen“ jiné hřiště než v „kryptu“.

Je to úplně jiná hra.

Mezi hlavní důvody patří účastníci trhu, platná legislativa, demografické zvyklosti, přicházející regulatorika, technologické procesy a samozřejmě také bezpečnost. Pokud tedy jdeme po povrchu tak můžeme lehce dojít k závěru, že na „té tokenizaci“ vlastně není vůbec nic složitého. Nicméně jak velmi rád a často říkával mnohonásobně dnes citovaný guru inovace…

Firmy 2

Pokud znáte svou cenu a víte, že rozumíte tokenizaci nejvíce na trhu, vyžadujete za to také významný podíl. Za kvalitní službu s perspektivním produktem se odjakživa v konjunkturním růstu platily odpovídající poplatky. Výnosy z poplatků i podílů XIXOIO řádně distribuuje všem držitelům Tokenu XIX, spolupodílníkům, tzv. tokenholderům. Jsme první a jediná společnost na trhu, která rozumí problematice tokenizace od A do Z. XIXOIO je společnost s vlastní distribuční sítí, kterou odměňuje tak, jak je na rostoucím trhu možné. Obchodníci jsou u nás váženými osobnostmi, které školíme proto, aby lidem, běžným lidem, přinesly v této podivné době alternativu v podobě podílů vázaných k tradičním aktivům. Alternativu, která je místo tradičních produktů vázaných na dluh, resp. úrok, propojena s konkrétními firmami, konkrétními lidmi a konkrétními projekty.

XIXOIO má komunitu 9.000 lidí, kteří se podílejí na růstu tokenizovaných firem a Token XIX drží 3.207 z nich. XIXOIO je také jediná společnost na trhu, která má jasně měřitelné výsledky, tokenizované firmy i IPCO tokeny, přičemž na ně váže podkladová aktiva jako jsou například nemovitosti.

Podíl na domě je podíl na domě

Pro tradiční firmy, tak musíte vytvořit kompletně odspoda úplně nově celou infrastrukturu. Infrastruktura začíná AML/ KYC aplikací řešící vaši identitu v digitálním světě, pokračuje obchodními a ratingovými aplikacemi, sofistikovaným CRM, komunitní sítí pro firmy i tokenholdery až po burzu, kde můžete s digitálními podíly obchodovat.

No a tohle všechno musíte odmakat tak, aby to fungovalo v reálném světě pro běžné lidi, kteří to musí pochopit proto, aby rozuměli, PROČ to mají chtít a používat. Tokenizace je totiž pro normální a obyčejné lidi. Pro lidi, kteří se běžně v nějakých akciích a složitostech nevyznají. Pro lidi, kteří rozumí, že půl domu je půl domu a když držím polovinu podílu na tom domu, tak mi prostě ten dům z poloviny patří.

Zrovna v této době by něco takového mohl pochopit úplně každý, protože nakupovat nyní dluhopisy úročené 8%, když je inflace dvojciferná, asi zřejmě nebude dávat úplný smysl. Pokud však koupím dvacetinu produkce vázané na podíl, tak je mi v zásadě jedno, jaká je inflace či úrokové sazby, protože mě prostě zajímá ta dvacetina produkce. Držím dvacet tokenů ze sta a vím, že dvacet procent produkce je mých.

Držím podíl na nemovitosti a z nájmu mi každý měsíc do mé digitální peněženky automaticky přijde tolik, kolik tokenů této konkrétní nemovitosti vlastním.

Půlroku jsme nekomunikovali a makáme

Radek Vávra nám ukázal směr a vůbec nás nešetřil. Jeho čistý pragmatismus a tvrdý mindset investičního bankéře s čichem pro mimořádný potenciál nás všechny akceleroval do polohy „už přestaňte žvanit a ukažte, že to funguje“ stylem: „Pošlu k vám moje lidi a ti proklepnou, jestli děláte to, o čem mluvíte a pokud jo, tak vám dám jednu firmu z mého portfolia a vy ji ztokenizujete.“ No a jak guru investičního byznysu řekl, tak také učinil a my jsme začali tokenizovat první firmu na zdaleka ještě ne zcela dokonale funkční infrastruktuře.

Museli jsme kvůli tomu kompletně přepracovat produkční plán a to tak, abychom neporušili zásadní prvky vývoje jako je rozvoj komunitní sítě XIXOUT.com, decentralizované peněženky BlockID, ratingové aplikace IPCO, IPCO směnárny, IPCO burzy a také všech prací souvisejících s přípravou XIXOIO pro regulaci, na které jsme začali intenzivně pracovat v Lichtenštejnsku. Dali jsme naší komunitě držitelů Tokenů XIX závazek, že XIXOIO bude první řádně regulovaný tradiční tokenizační ekosystém v Evropě. Ve Vaduz jsme proto začali s přípravami již v dubnu tohoto roku.

Firmy 3 Team ve Vaduz připravuje XIXOIO na regulaci v Lichtenštejnsku. Záměrem regulace je nastavení tokenizace pro bezpečné propojení se s bankami v návaznosti na zákony Blockchain Act a MiCA.

Kdo mohl tušit, že přijde válka. Kdo mohl tušit, že dramaticky poroste inflace a s ní ruku v ruce vše, včetně energií. Kdo mohl tušit, že tradiční finanční produkty přestanou dávat mnoha lidem smysl. Upřímně, mnoho lidí to tušilo. Stačí se podívat na články pana profesora Miroslava Bárty, seznámit se s prací pana profesora Petera Staňka nebo se prostě jen zamyslet nad tím, zdali nám současná společnost tak, jak je rozpolcená, vyhovuje.

Firmy 4

Pokud je v našem systému něco špatně, možná je předurčen k zániku. Ať je to, jak je to, tak podíl bude vždy podílem podobně, jako byl kupón dřív kupónem. Zkrátka hodí se nám alternativa a pokud tato alternativa jde do regulace, které jsou navíc již Evropskou komisí jasně definovány, je vhodné se tématu zodpovědně věnovat. Proto, aby to fungovalo pro tradiční firmy, pro tradiční obchodníky, pro tradiční banky, finanční instituce, prostě pro nás běžné lidi, musí vzniknout infrastruktura, která obchoduje s digitálními podíly a přirozeně tak podporuje růst firem v regionech.

Tokenizace je podobná Kupónové privatizaci

Na začátku devadesátek se transformoval systém. Transformace mimo jiné znamená systémovou změnu související se správou majetku. Tehdy byl pro tuto směnu vytvořen nástroj, který se jmenoval kupónová knížka. Kupónová knížka je takový analogový bratr digitální peněženky. Místo tokenů jste v kupónové knížce drželi kupóny a tím jste se stali tzv. DIKem (Držitelem Investičních Kupónů). V tokenizaci říkáme držitelům tokenů tokenholdeři.

Podobnost mezi kupónem a Tokenem zde však nekončí. Abyste získali podíl ve firmách, museli jste si kupóny koupit a následně je umístit na vámi preferované pozice. Nutnost vybrat správné firmy a zajistit správu kupónů vyvolalo u lidí potřebu. Proto vznikaly fondy, které lidem nabídly správu kupónů. Tím potřebu DIKů uspokojily. No a jak to dopadlo, víme všichni dnes již velmi dobře. Některé fondy si kupóny lidí tak nějak časem jaksi vzaly za své a lidé místo výnosů získali jen hořkou vzpomínku.

Na druhou stranu... Kupónová privatizace vytvořila celou řadu bohatých lidí. To, jakým způsobem se na to dnes díváme, ovlivňuje zejména strana, na které jsme tehdy byli. Faktem zůstává, že naše země má s podobnou transformací zkušenost. Pokud bychom tokenizaci použili při další transformaci naší ekonomiky a nastavili pravidla tak, aby nikdo o svůj podíl nemohl přijít, mohli bychom být první zemí v Unii, která něco podobného na trh přinese. Zvláště pak, když EU regulace tokenizace je již na světě a má jméno MiCA.

Firmy 5

Výhoda XIXOIO spočívá v možnosti tokenizovat jakákoliv aktiva podle platných zákonů a účetních i daňových standardů. Týká se to všeho, co lze dělit na podíly. Značky, ochranné známky, jakékoliv movité věci, firmy, umělecká díla, technologie nebo třeba patenty. Lze také oddělit firmy od majetku, kterým jsou budovy nebo technologie. Lze také tokenizovat nemovitosti a umožnit například většímu množství lidí držet menší podíly na něčem, „na co si lze sáhnout“. Tím podstatným, co však tokenizace firmám nese, je komunita.

Komunita 21 úspěšně tokenizovaných firem

Tokenizace XIXOIO znamená zápis firmy do otevřené účetní knihy Blockchainu Genesis. Je to podobné, jako když v tradičním světě firmu zapíšeme do obchodního rejstříku. Firma získá svou digitální identitu, firemní token s vlastním názvem a možnost tyto tokeny za korunu směňovat s komunitou. S komunitou poté komunikuje na komunitní síti XIXOUT.com, kam se do určitých sekcí dostane jen ten, kdo tokeny té dané firmy vlastní. Firemní token vlastní dnes již prvních 21 firem, přičemž další postupně tokenizujeme.

Pokud chce tokenizovaná firma svůj token nabídnout trhu, musí splnit řadu parametrů, které jsou definovány normou IPCO. Je to podobné, jako když jde firma přes IPO na tradiční burzu jen s tím rozdílem, že v případě tokenizace je vše moderní. Zároveň jsou využity IPCO standardy, které firmy propojují s novými trhy, obchodníky i obchodními sítěmi. Firmy jsou tak tvořeny komunitami, které je spoluvlastní. Zatímco první firmu, SimpleCell, jsme tokenizovali téměř dva měsíce, dnes již dokážeme firmy tokenizovat v řádech dnů.

Firmy 6 Prvních 20 tokenizovaných firem a další desítky čekající na tokenizaci a IPCO si zaslouží malou oslavu.

Tokenizaci a IPCO bychom v tradičním světě mohli přirovnat k zápisu do obchodního rejstříku a vstupu na burzu. Zatímco tokenizaci může využít každá firma, IPCO už znamená splnění jistých náležitostí, podmínek a kritérií. Jinými slovy tokenizace umožňuje firmám spojit se a vytvářet si vlastní komunitu, zatímco IPCO je cesta ke kapitálu. IPCO samo o sobě má potom také dvě fáze, přičemž první umožňuje na trh firmě vstoupit prostřednictvím proškolené obchodní sítě a druhá umožní firmě vstoupit na burzu.

Burza se standardem IPCO na světě logicky neexistuje, protože tento standard vytvořilo XIXOIO. IPCO znamená pravidla i bezpečnost pro tokenholdery, a proto první takovou burzu stavíme. IPCO Standard je sada pravidel, která jasně deklarují, že za IPCO tokenem je tzv. podkladové aktivum. Tedy žádné coiny, kryptoměny a další podobné technologické „výstřelky“. Proto pokud si pořídíte IPCO token s nemovitostním podkladovým aktivem, tak víte, že je „ na co si sáhnout“, protože na token jsou vázány nemovitosti a s nimi spojený výnos.

První tokenizovaný realitní projekt

Vše nové je podezřelé, a proto je nutné věci vysvětlovat. Současně je vhodné ukazovat, jak tokenizace funguje na něčem, co lze snadno pochopit. My Češi nejvíce věříme nemovitostem. A protože vždy byli v XIXOIO významní lidé, tak první tokenizovaný realitní projekt nemohl být realizován pro nikoho jiného než pro dvě osobnosti, které vybudovaly od píky největší realitní společnost v zemi, společnost M&M Reality. Pokud jste patnáct let jednička na trhu, tak lze jednoznačně tvrdit, že oboru, ve kterém podnikáte, prostě rozumíte.

Milan Zavadil a Petr Michnáč reprezentují tradiční byznysovou linii. XIXOIO sledují pátým rokem. Když před pár měsíci obdrželi nabídku na tokenizaci od jiné společnosti, tak věděli, na co se ptát. Podle odpovědí zjistili, že nabídka se v detailech ztrácí. Každý obchodník chce být na trhu první. Nejlepší obchodníci to samozřejmě vědí. Po této zkušenosti jim bylo jasné, že trh dozrává, protože firmy hledají alternativy. Proto nás oslovili a po dohodě jsme společně a pod jejich jmény uvedli na trh první realitní IPCO Token ETX.

Firmy 7 Tokenizace znamená komunitu držitelů tokenů a spolupodílení se na výsledku, přičemž kontrolu nad vedením firmy mají ti, kteří rozumí byznysu v daném oboru.

Nákup nemovitostí a jejich pronájem, ze kterého mají držitelé tokenů výnosy, je transparentní byznys, kterému snad rozumí každý. Obchod s nemovitostmi není regulovaný, a proto nejsou potřebné licence. Milan Zavadil studoval v USA i ve Španělsku a procestoval půlku světa. Zkušenosti pak zúročil při budování největší realitní společnosti v České republice, která nyní prodává 2000 nemovitostí každý měsíc. Petr Michnáč je jeden z nejúspěšnějších obchodníků s nemovitostmi v zemi. Více se lze dozvědět na komunitní síti XIXOUT.com.

Veřejná nabídka neregulovaných tokenů

Proto, aby firmy byly již od začátku schopny nabízet své firemní tokeny komunitě, vznikl Blockchain Genesis. Jedná se o tzv. permissioned blockchain, který lze využívat jen a pouze za předpokladu, že projdeme kontrolou proti praní špinavých peněz (AML) a ověříme svou identitu procesem, který se nazývá KYC (Know your customer = Poznej svého zákazníka). Současně musíme odsouhlasit obchodní podmínky a pravidla, kterými se tato otevřená účetní kniha řídí. Jednoduše řečeno, vstupujeme do prostředí komunitního a nikoliv veřejného.

Teprve zde mohou firmy své nabídky komunitě předložit. Proto se nejedná o veřejnou nabídku. Jak jsme si také již řekli, tokenizace znamená pouze digitalizaci firmy, její zápis na Blockchain Genesis, vydání firemních tokenů a možnost komunikovat s komunitou na komunitní síti XIXOUT.com. Pokud tedy v této fázi firma zažije například insolvenci, je na ni uvalena exekuce či je jinak postižena, nemá to žádný vliv na komunitu a nijak se to nedotýká tokenholderů. Spíše naopak, protože v takových situacích může firmám komunita pomoci.

Firmy 8 Komunitní síť XIXOUT.COM je provázána s dalšími aplikacemi prostřednictvím normy IPCO Standard a je propojena firemními tokeny s firmami a tokenholdery.

V tomto článku jsme si řekli něco více o tom, proč jsme téměř půl roku veřejně nekomunikovali. Dozvěděli se, že jsme řádně tokenizovali 21 firem, přičemž zájem je v dnešní době tak velký, že máme kapacitu vybookovánu až do konce tohoto roku. Vysvětlili si také rozdíl mezi tokenizací a vstupem firem na trh prostřednictvím IPCO. Současně doplnili, že na trh úspěšně vstupuje již třetí firma přes IPCO a také to, že Token ETX, token Enless trail s.r.o., na sebe váže podkladová aktiva v podobě nemovitostí. Řekli jsme si více o tom, že procházíme regulatorním procesem tokenizace v zahraničí s cílem ještě v tomto roce získat licence i přesto, že nejsou v České republice, potažmo v EU doposud vyžadovány. Tokenizaci jsme také přirovnali ke Kupónové privatizaci a ukázali si podobnosti, které mohou být základem bohatství našich tokenholderů v této zvlášť podivné době. A to vše jsme vám představili, protože tokenizaci tradičních firem rozumíme v naší zemi nejlépe. Již v září se můžeme těšit na další tokenizované firmy a nové produkty.

Nechť se nám všem dobře daří.

Vaše XIXOIO.